MT Health Entitlementapp开发企业哪家好

The MT Health Entitlement Application can be used by the citizen to interact with Malta Ministry for Health and Healthcare Providers for several use cases: • Request, Renew, Cancel EHIC; • Request, Cancel RHA; • Check Eligibility; • Request for Information. The application will allow the citizen to send requests to Ministry for Health to keep track of the progress and the status of the requests, as well as to interact with the ministry through the transfer of electronic forms and attachments. The application will inform the citizen with regards to any updates concerning the open requests, by email, SMS and in-application notifications. The application will allow the user to send attachments using different sources: local file system, cloud, camera and phone scanner. ________________________________________ L-applikazzjoni tal-intitolament tas-saħħa f’Malta tista’ tintuża miċ-ċittadin biex jinteraġixxi mal-Ministeru għas-Saħħa u l-Fornituri tal-Kura tas-Saħħa f’Malta għal diversi każijiet: • Titlob, Iġġedded, Tikkanċella l-EHIC; • Titlob, Tikkanċella l-RHA; • Tiċċekkja l-Eliġibilità; • Titlob għall-Informazzjoni. L-applikazzjoni se tippermetti liċ-ċittadin jibgħat talbiet lill-Ministeru għas-Saħħa biex iżomm kont tal-progress u l-istat tat-talbiet, kif ukoll biex jinteraġixxi mal-ministeru permezz tat-trasferiment tal-formoli u annessi elettroniċi. L-applikazzjoni se tinforma liċ-ċittadin fir-rigward ta’ kwalunkwe aġġornament dwar it-talbiet miftuħa, permezz ta’ email, SMS u notifiki ta ‘l-applikazzjoni. L-applikazzjoni tippermetti lill-klijent jibgħat annessi permezz ta ‘sorsi differenti: sistema tal-fajl lokali, ‘cloud’, kamera u skaner tal-mowbajl.

Shape One Entregador

为您提供Shape On应用描述查询,Shape On应用截图,Shape On应用包信息以及Shape On版本记录查询等服务。

原创文章,作者:mhu8,如若转载,请注明出处:https://www.mhu8.com/418.html